Schade melden

Smart2Scool Schade procedure

Er is schade, wat nu?
Zodra er sprake is van een schade voorval is het van belang om vervolgschade zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld bij water- en vochtschade is het belangrijk dat het device direct wordt gedroogd. Vervolgens dien je als gebruiker de schade binnen 48 uur te melden via het schadeformulier. Jouw schade zal dan in behandeling genomen worden door QSX Claims Services.
Als het device beschadigd en niet meer te gebruiken is, dien je dit ook z.s.m. te melden bij de helpdesk van de onderwijsinstelling.

Schade melden
Indien je een servicevraag hebt waarbij er sprake is van garantie, schade, diefstal en/of verlies dan dien je als gebruiker deze aan te melden via het online schadeformulier.
Het is van belang dat het schadeformulier zo uitgebreid mogelijk wordt ingevuld. Maak vooraf foto’s van het beschadigde device. Deze foto’s kunt u uploaden bij het schadeformulier.

Voorbeeld: alleen een beschrijving dat de Tablet / Laptop is gevallen of dat er water bij de Tablet / Laptop is gekomen is onvoldoende. Bij de vraag “wat is er gebeurd” moet ook worden vermeld wat de precieze toedracht was. Op welke wijze is de Tablet / Laptop gevallen, welke voorzorgsmaatregelen waren getroffen, waar lag de Tablet / Laptop toen er water of vocht bij is gekomen e.d.

Let op:
Indien je gebruik maakt van een Apple device dan is het van groot belang dat de functie “Find My iPhone/iPad/Mac wordt gedeactiveerd voordat deze wordt ingeleverd.
Indien deze functie niet is uitgezet levert dat bij service problemen op en het heeft het gevolgen voor de reparatieduur.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met:
Serviceorganisatie : Smart2Scool
Telefoonnummer : 0880071010
Email : info@smart2scool.nl

De helpdesk van de onderwijsinstelling wordt automatisch op de hoogte gehouden van alle servicemeldingen.

Wat te doen bij diefstal
Indien er sprake is van diefstal, zo spoedig mogelijk aangifte doen bij de politie in de plaats waar het device is gestolen en de aangifte per email versturen naar schade@qsx-claims.com.

Tijdelijke vervanging device
Indien de gebruiker recht heeft op een tijdelijke vervanging van het device dan meldt gebruiker zich, eventueel met zijn of haar defecte device, bij de helpdesk van de onderwijsinstelling en ontvangt dan een tijdelijk device voor de duur van de reparatietijd. Tijdelijke vervanging is niet beschikbaar tijdens de vakantieperioden.

Eigen risico
Indien er sprake is van een eigen risico zal deze via een iDeal link direct in rekening worden gebracht bij de gebruiker.

Melding door helpdesk
De helpdesk neemt het device in ontvangst en maakt foto’s van de beschadiging. Samen met de gebruiker wordt het online schadeformulier ingevuld en wordt de verdere procedure besproken.

Is de schade verzekerd?
Na ontvangst van het schadeformulier informeert Smart2Scool de gebruiker en de helpdesk met de vermelding van een schadenummer. Mocht naar aanleiding van de schade nog vragen zijn, dan zal Smart2Scool hierover een e-mailbericht sturen naar de gebruiker en de helpdesk, met het verzoek een nadere onderbouwing te geven of aanvullende informatie te verstrekken. Indien de schade niet is verzekerd informeert Smart2Scool zowel de gebruiker alsmede de helpdesk met de reden van afwijzing van de verzekeraar.

Schadeprocedure SMART2SCOOL

Voorkom verdere schade aan je apparatuur.
• Onze schades worden behandeld door QSX Claims. Vul het complete schade formulier in op www.123schademelden.nl.
• Stuur in geval van diefstal een kopie van het proces verbaal naar schade@qsx-claims.com, binnen 5 dagen na de schade gebeurtenis. QSX Claims kan vragen om bewijs van het stopzetten van je abonnement na een diefstal schade.
• Je schade wordt bevestigd door QSX Claims, en je wordt op de hoogte gehouden van de schadebehandeling via e-mail.
• Voor elke schade geldt een eigen risico van €50,- of €75,- (afhankelijk van je verzekeringsproduct).

Schade gekregen in het buitenland?
Neem dan zo snel mogelijk (ten minste binnen 48 uur na terugkomst) contact met ons op.
Diefstal in het buitenland? Geef de diefstal direct aan bij de lokale politie, en meldt de diefstal (na terugkomst) zo snel mogelijk bij QSX Claims, via de website www.123schademelden.nl.
Let op:
Betaal je je premie middels een maandincasso en heb je een schade, dan vragen wij je de premie voor de resterende maanden tezamen met het eigen risico over te maken voordat wij de gedekte schade in behandeling nemen.
Indien wij geen foto van het verzekerde object of kopie factuur/abonnement in ons dossier hebben, dan nemen we de schade NIET in behandeling (wij hebben hierom gevraagd ten tijde van de acceptatie).